czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Polski Komitet Normalizacyjny poinformował, że norma PN-C-89224:2018-03P Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych – Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Warunki techniczne wykonania i odbioru została opublikowana i jest dostępna w punktach sprzedaży PKN.

W normie podano warunki prawidłowego doboru, transportu, składowania, układania i montażu oraz odbioru systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych, które są szeroko stosowane w sieciach podziemnych do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji.

Norma PN-C-89224:2018-03P określa warunki techniczne wykonania i odbioru systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) przeznaczonych do podziemnych, zewnętrznych sieci ciśnieniowych i bezciśnieniowych, w tym wodociągowych, zgodnych z PN-EN 805, kanalizacji ciśnieniowej zgodnej z prPN-EN 16932-2 kanalizacji podciśnieniowej zgodnej z prPN-EN 16932-3 i grawitacyjnych sieci odwadniania i kanalizacji zgodnych z PN-EN 476 oraz PN-EN 752.

Norma PN-C-89224:2018-03P została opracowana przez Komitet Techniczny PKN nr 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych we współpracy z Komitetem Technicznym PKN nr 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji.

Stowarzyszenie PRiK aktywnie uczestniczy w opracowywaniu standardów prac montażowych z zastosowaniem rur, kształtek i studzienek z tworzyw sztucznych, ściśle współpracując z Polskim Komitetem Normalizacyjnym PKN, a w jego ramach z Komitetem Technicznym nr 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych.

Komitet został powołany 26 maja 1994 r. przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Uchwałą nr: 5/94. KT 140 zajmuje się normami systemowymi dotyczącymi metod badań oraz wszystkich zastosowań rur z tworzyw sztucznych, których używa się do budowy instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, drenarskich, ciepłej i zimnej wody, gazowych i przemysłowych.

Stowarzyszenie PRiK wspierając prace normalizacyjne Komitetu Technicznego nr 140 jest największym jego sponsorem finansując działanie sekretariatu KT 140. PRiK jest również aktywnym członkiem Komitetu Technicznego PKN nr 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia