czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

W dniach 12-13 października 2021 r., w Poznaniu odbyła się 25 edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, W tegorocznym kongresie wzięło udział 330 uczestników stacjonarnych i ponad 220 osób ślędzących obrady online. W trakcie dwóch dni poświęconych ochronie środowiska, w 6 sesjach tematycznych i 6 panelach dyskusyjnych wzięło udział ponad 50 prelegentów.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, organizowany od 25 lat przez firmę Abrys, jest platformą wymiany doświadczeń ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych, organizacji branżowych, członków administracji rządowej i samorządowej oraz naukowców.

W trakcie pierwszych dwóch sesji uczestnicy kongresu dyskutowali na temat Zielonego Ładu, minimalizacji odpadów, Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta oraz kwestii recyklingu.

Nowe wymagania i dostosowanie się do nich, inwestycje, główne wyzwania stojące przed samorządami i przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi w zakresie zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi, to główne tematy, którym poświęcona była sesja „wodna” kongresu ENVICON.

W jej trakcie poruszono kwestię nowej dyrektywy unijnej, która identyfikuje cztery obszary wymagające poprawy. To wykaz wartości parametrycznych jakości wody, ograniczone stosowanie podejścia opartego na ryzyku, nieprecyzyjne przepisy dotyczące informacji dla konsumentów oraz rozbieżności między systemami zatwierdzania materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do picia przez ludzi, a także wpływ, jaki te rozbieżności mają na ludzkie zdrowie.

Tematyce zarządzania kanalizacją deszczową przez gminy i przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne poświęcono drugą część tej sesji. Z kolei sesja piąta poświęcona została przyszłości oczyszczalni ścieków na świecie.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.