czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

 1. Omówienie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Ostateczne informacje o III Konferencji Technicznej
 4. Końcowa dyskusja nt. znaku jakości
  – informacja o spotkaniu Rady Ekspertów IGWP
  – aktualna wycena kosztów
  – głosowanie
 5. Umowa z firmą ORGBUD – wyrażenie zgody na dostarczenie danych do sporządzenia nowych KNR-ów
 6. Wykonanie planu finansowego na 2009 rok (do 30.11.2009)
 7. Dyskusja nad wysokością składki członkowskiej na 2010 rok
 8. Inne sprawy i wnioski

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia