czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Program posiedzenia obejmował między innymi:

  • Zatwierdzenie projektu Regulaminu Prac Zarządu,
  • Dyskusja nad projektami logo Stowarzyszenia,
  • Sprawozdanie z działalności normalizacyjnej w roku 2005,
  • Plan działalności normalizacyjnej na rok 2006,
  • Dyskusja na wykonaniem budżetu roku 2005 i projektem budżetu na rok 2006,
  • Ustalenie porządku obrad Walnego Zebrania w dniu 21.02.2006 r.
  • Dyskusja nad kryteriami przyjęcia nowych członków.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia