czlonek teppfa

Slider

Proponowany program obejmował m.in.

 1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (11.03.2014, Toruń),
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w 2014 roku
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2014
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 (uchwała)
 10. Informacja o przyjęciu nowych członków zwyczajnych w poczet członków Stowarzyszenia
 11. Informacja o przyjęciu rezygnacji niektórych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 12. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2015 rok
 13. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2015
 14. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2015 rok
 15. Podjęcie uchwał nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia
 16. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia
 17. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej
 18. Przerwa (15 min) na ukonstytuowanie się władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.