czlonek teppfa

Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program posiedzenia obejmował między innymi:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie protokołu z ostatniego Posiedzenia Zarządu.
 3. Przedstawienie wyników głosowania w CEN nad normami zharmonizowanymi i dyskusja na temat roli Stowarzyszenia we wprowadzaniu znaku CE na wyroby objęte tymi normami.
 4. Szkolenie wprowadzające na temat REACH.
 5. Powołanie zespołu wdrażającego REACH w poszczególnych firmach członkowskich.
 6. Omówienie stanu przygotowań do organizacji przez Stowarzyszenie Walnego Zebrania Teppfy.
 7. Omówienie stanu zaawansowania prac nad organizacją konferencji nt. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z polipropylenu i polietylenu”.
 8. Relacja ze spotkania przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia z delegacją organizacji PVC4Pipes.
 9. Ustalenie listy firm spoza Stowarzyszenia, których wyroby mają być poddane badaniom w ramach monitoringu jakości wyrobów instalacyjnych z tworzyw sztucznych.
 10. Omówienie stanu zaawansowania wdrażania stabilizatorów bezołowiowych w poszczególnych firmach oraz przedstawienie odpowiedzi od Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tej sprawie.
 11. Sprawy różne.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.