czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Zgodnie z podjętymi uchwałami na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PRiK w dniu 8 września 2020 roku tytuły Honorowego Członka Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych przyznano Panu Przemysławowi Hruszce i Panu Maciejowi Kostańskiemu.

Obydwaj panowie to byli dyrektorzy Biura Stowarzyszenia a Honorowe Członkostwo jest wyrazem uznania dla ich zasług i wieloletniej pracy na rzecz Stowarzyszenia PRiK.

Z tej okazji Zarząd PRiK życzy Honorowym Członkom dalszej owocnej współpracy na rzecz Stowarzyszenia i branży producentów rur i kształtek z tworzyw sztucznych.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia