czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

 1. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
 2. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu
 3. Przedstawienie propozycji sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku
 4. Omówienie wykonania planu finansowego w 2015 roku
 5. Omówienie propozycji planu pracy na 2016 rok
 6. Omówienie planu finansowego na 2016 rok
 7. Podjęcie uchwały przyjmującej plan działań Stowarzyszenia na 2016 rok plan finansowy na 2016 rok oraz rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków przyjęcie zaakceptowanych przez Zarząd planów
 8. Przyjęcie uchwały rekomendującej Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ustalenie składki na 2016 rok
 9. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu od niektórych dotychczasowych
  członków
 10. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 11. Ustalenie i zatwierdzenie uchwałą porządku Walnego Zebrania Członków w 2016 r.
 12. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
 13. Sprawy różne

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia