czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Proponowany porządek zebrania obejmujący jeden punkt:

 1. Akceptacja sprawozdania z działalności Zarządu w 2010 roku, w tym:
  – sprawy merytoryczne
  – sprawozdanie finansowe

został uzupełniony o następujące punkty:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Omówienie protokołu z ostatniego spotkania Zarządu w dniu 01.12.2010 r.
 3. Akceptacja sprawozdania z działalności Zarządu w 2010 roku, w tym:
  – sprawy merytoryczne
  – sprawozdanie finansowe
 4. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
 5. Przygotowanie projektów uchwał na Walne Zebranie Członków
 6. Sprawy różne

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia