czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Obrady drugiej części posiedzenia dotyczyły następującej tematyki:

  • Podjęto uchwałę na temat opracowanego przez Zespół ds Znaku Jakości stanowiska Stowarzyszenia w sprawie znaku jakości,
  • Omówiono zagadnienie badań sondażowych jakości wyrobów instalacyjnych z tworzyw sztucznych obecnych na polskim rynku. Uznano za celowe przeprowadzenie takich badań. Wytypowanie asortymentu wyrobów do badań oraz ustalenie zakresu badań nastąpi na następnym Posiedzeniu Zarządu a wyniki będą wykorzystywane do celów wewnętrznych Stowarzyszenia,
  • Poruszono problematykę promowania wyrobów w sposób zgodny z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zwrócono uwagę na konieczność nadzoru nad metodami i sposobami działań promocyjno-marketingowych przedstawicieli poszczególnych firm oraz o niestosowanie nieuczciwych metod pracy.
  • Omówiono stan realizacji planu kosztów działalności Stowarzyszenia oraz stan realizacji programu działalności Stowarzyszenia w roku 2006,
  • Wysłuchano relacji przedstawiciela Stowarzyszenia w Posiedzeniu WG 13 CEN/TC 155 Wiedeń, Austria oraz z udziału w posiedzeniu plenarnym CEN/TC 155 w Hergiswil, Szwajcaria,
  • Omówiono sprawy związane z przewidywanym szkoleniem z zakresu ochrony własności przemysłowej. Podkreślono, że, istnieje możliwość świadczenia usług patentowych przez Stowarzyszenie dla jego Członków zarówno w sprawach związanych z bieżącą obsługą oraz w sprawach spornych.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia