czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

W dniu 4 października 2018 roku, w Toruniu, odbędzie się Posiedzenie Zarządu PRiK.

Program posiedzenia:

  1. Przywitania zebranych, sprawdzenie quorum
  2. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu (06.06.2018 r.)
  3. Współpraca z IGWP
  4. Certyfikaty Znak PRiK „Dobry Wybór”
  5. Zmiana Regulaminu Znaku PRIK „Dobry Wybór”
  6. Omówienie realizacji budżetu na koniec VIII.2018 r.
  7. Dyskusja nad projektem Discover Plastics
  8. Sprawy członkowskie
  9. Sprawy inne

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia