czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

30 czerwca 2021 r. odbyło się webinarium zorganizowane przez Stowarzyszenie PRiK przy udziale Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Internetowe seminarium „Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych” miało na celu przybliżenie uczestnikom najistotniejszych aspektów związanych z problematyką projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodo ciągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Spotkanie rozpoczęła prelekcja „Aspekty środowiskowe doboru materiałów dla podziemnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”, którą wygłosił Piotr Falkowski, dyrektor biura Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych.

Piotr Falkowski posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży sanitarnej, zdobyte podczas wieloletniej pracy w zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych, biurach projektów oraz u jednego z wiodących producentów systemów sanitarnych z tworzyw sztucznych. W trakcie swojej prelekcji poruszył kwestie środowiskowe dotyczące systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, które stają się obecnie bardzo istotnym elementem dyskusji publicznej.

Korzyści wynikające ze stosowania rozwiązań SMART we współczesnych miastach przedstawili Karol Marzejon, Mateusz Dybiec i Aleksandra Przybycień. Na przykładzie rozwiązania nadzorującego pracę zbiornika retencyjno-rozsączającego oraz monitorowania jakości wody w sieci wodociągowej pokazano, w jaki sposób rozwiązania SMART mogą przyczynić się do polepszenia jakości życia w naszych miastach.
Systemy zagospodarowania wód opadowych i roztopowych stają się istotnym elementem walki ze skutkami suszy oraz przeciwdziałania powodziom. Jednym z nich są systemy rurowe dużych średnic, zapewniające wszechstronność ich zastosowania.

O problemach związanych z retencjonowaniem wód opadowych w zbiornikach rurowych w trudnych warunkach lokalizacyjnych mówił Paweł Birecki, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu, doborze i optymalizacji sieci kanalizacyjnych oraz wodociągów, a także w zabudowie kolektorów z rur polietylenowych o dużych średnicach.

Jak można zbadać właściwości systemów skrzynek retencyjno - rozsączających, aby mieć pewność co do ich długotrwałości - przy uwzględnieniu kwestii poddawania tych systemów różnego rodzaju obciążeniom? Agnieszka Wrzesińska, menedżer odpowiedzialna za wdrażanie i rozwój produktów związanych z zagospodarowaniem wody deszczowej w jednej z firm członkowskich PRiK, poruszyła tematykę parametrów projektowych i obszaru zastosowania tworzywowych skrzynek wg PN-EN 17152-1 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- Skrzynki stosowane w systemach do rozsączania, retencji i gromadzenia -- Część 1: Specyfikacje skrzynek na wodę opadową wykonanych z PP i PVC-U”.

Webinarium zakończyła prezentacja Marioli Błajet pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru zewnętrznych bezciśnieniowych i ciśnieniowych systemów z tworzyw sztucznych i co z nich wynika?”.

- Branża wod-kan przez lata przywykła do stosowania warunków technicznych wykonania sieci jako użytecznego narzędzia. Uniwersalne warunki techniczne nie uwzględniają jednak możliwości, jakie kreują niektóre systemy rurowe o unikalnych właściwościach. Nawet najnowsze wydania warunków nie wykorzystują osiągnięć nauki, które prowadzą do bardziej innowacyjnych czy bardziej ekologicznych rozwiązań w branży. Szansą na poprawę tej sytuacji jest Polska Norma PN-C 89224 – mówi Mariola Błajet.

Prelegentka jest absolwentką Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej, obecną od kilkudziesięciu lat w branży wod-kan. Od 2001 r. jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji, zaś od 2011 r. uczestniczy w pracach CEN/TC 165 / WG 10 Installation of buried pipes for gravity drain and sewer systems.

W webinarze wzięło udział ok. 130 uczestników, w większości przedstawicieli firm wodociągowych zrzeszonych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Nie zabrakło również projektantów oraz wykonawców sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Cały zapis webinara wraz z poszczególnymi prezentacjami i nagraniami prelekcji znajduje się TUTAJ.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.