czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Program posiedzenia obejmował:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu
  3. Aktualizację przedstawicielstwa PRIK w Radzie Ekspertów znaku jakości IGWP
  4. Wybór Prezesa Zarządu PRiK
  5. Sprawy różne
  6. Ustalenie terminu następnego Posiedzenia Zarządu

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia