czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Program posiedzenia obejmował między innymi:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie protokołu z ostatniego Posiedzenia Zarządu.
  3. Wnioski ze spotkania Zespołu Ekspertów Technicznych w sprawie badań sondażowych rur.
  4. Omówienie sprawozdania z działalności Zarządu w latach 2005 – 2006.
  5. Przedstawienie raportu z audytu przeprowadzonego w firmie KWH Pipe Poland Sp. z o.o.
  6. Głosowanie nad przyjęciem firmy KWH Pipe Poland Sp. z o.o. na Członka Wspierającego Stowarzyszenia oraz przedstawicieli tej firmy na Członków Zwyczajnych.
  7. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.