czlonek teppfa

Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Program posiedzenia obejmował między innymi:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie protokołu z ostatniego Posiedzenia Zarządu.
  3. Wnioski ze spotkania Zespołu Ekspertów Technicznych w sprawie badań sondażowych rur.
  4. Omówienie sprawozdania z działalności Zarządu w latach 2005 – 2006.
  5. Przedstawienie raportu z audytu przeprowadzonego w firmie KWH Pipe Poland Sp. z o.o.
  6. Głosowanie nad przyjęciem firmy KWH Pipe Poland Sp. z o.o. na Członka Wspierającego Stowarzyszenia oraz przedstawicieli tej firmy na Członków Zwyczajnych.
  7. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.