czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Program posiedzenia obejmował między innymi:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie protokołu z ostatniego Posiedzenia Zarządu.
  3. Wnioski ze spotkania Zespołu Ekspertów Technicznych w sprawie badań sondażowych rur.
  4. Omówienie sprawozdania z działalności Zarządu w latach 2005 – 2006.
  5. Przedstawienie raportu z audytu przeprowadzonego w firmie KWH Pipe Poland Sp. z o.o.
  6. Głosowanie nad przyjęciem firmy KWH Pipe Poland Sp. z o.o. na Członka Wspierającego Stowarzyszenia oraz przedstawicieli tej firmy na Członków Zwyczajnych.
  7. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia