czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Rury do przesyłania wody PE 80 DN OD/20, DN OD/25, DN OD/32, DN OD/40, DN OD/50, DN OD/63, DN OD/75, DN OD/80, DN OD/90, DN OD/110, DN OD/160, DN OD/200

Rury do przesyłania wody PE 100 DN OD/20, DN OD/25, DN OD/32, DN OD/40, DN OD/50, DN OD/63, DN OD/75, DN OD/80, DN OD/90, DN OD/110, DN OD/160, DN OD/200

Rury do przesyłania wody PE 100 RC DN OD/20, DN OD/25, DN OD/32, DN OD/40, DN OD/50, DN OD/63, DN OD/75, DN OD/80, DN OD/90, DN OD/110, DN OD/160, DN OD/200

Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) studzienne DN 110 – 225

Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) prosty kielich DN/OD 110 – 225

Rury do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej PE 100 DN OD/20, DN OD/25, DN OD/32, DN OD/40, DN OD/50, DN OD/63, DN OD/75, DN OD/80, DN OD/90, DN OD/110, DN OD/160, DN OD/200

Rury do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej PE 80 DN OD/20, DN OD/25, DN OD/32, DN OD/40, DN OD/50, DN OD/63, DN OD/75, DN OD/80, DN OD/90, DN OD/110, DN OD/160, DN OD/200

Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN/OD 90 – 225

Rury PLASTIMEX z PVC-U ze ścianką warstwową z rdzeniem spienionym do kanalizacji bezciśnieniowej SN 2, DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400, DN 500

Rury o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) SN 4 i SN 8, DN/OD 110, DN/OD 125, DN OD/160, DN OD/200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400, DN/OD 500

Rury dwuścienne z polipropylenu (PP) PLASTICOR ze ścianką zewnętrzną profilowaną oraz gładką powierzchnią wewnętrzną w zakresie średnic DN/ID 150, DN/ID 200, DN/ID 250, DN/ID 300, DN/ID 400, DN/ID 500, DN/ID 600

Kształtki PLASTICOR z polipropylenu (PP) DN/ID 150 – DN/ID 600

Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku  winylu) (PVC-U) DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400, PLASTIMEX SN 12

Rury o litej ściance z nieplastyfikowanego poli(chlorku  winylu) (PVC-U) DN 110, DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400, DN 500

Kształtki z polipropylenu (PP) DN/OD 110 – DN/OD 200

Rury jednowarstwowe z polipropylenu (PP) PLASTICOR DN/ID 300 SN 4, DN/ID 400 SN 4, DN/ID 600 SN 4

Rury dwuścienne z polipropylenu (PP) PLASTICOR ze ścianką zewnętrzną profilowaną oraz gładką powierzchnią wewnętrzną DN/ID 150 SN 10, DN/ID 200 SN 10, DN/ID 250 SN 10, DN/ID 300 SN 10, DN/ID 400 SN 10, DN/ID 500 SN 10, DN/ID 600 SN 10, DN/ID 150 SN 12, DN/ID 200 SN 12, DN/ID 250 SN 12, DN/ID 300 SN 12, DN/ID 400 SN 12, DN/ID 500 SN 12, DN/ID 600 SN 12

Rury o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do kanalizacji wewnętrznej DN 110

Rury z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej DN/OD 50, DN/OD 75, DN/OD 110

Kształtki z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej DN/OD 50 – 110 mm

Rury do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej z PE 100 RC DN OD/20, DN OD/25, DN OD/32, DN OD/40, DN OD/50, DN OD/63, DN OD/75, DN OD/80, DN OD/90, DN OD/110, DN/OD 125, DN OD/160, DN OD/200


Archiwum


Członkowie Stowarzyszenia