czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE

Administrator – POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000222996, REGON 87172751000000, NIP 8792428395

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Serwis – strona internetowa Administratora zamieszczona pod adresem www.prik.pl

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Administratora w Serwisie, opisanych w Polityce.

KONTAKT

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą̨ poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem siedziby.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług.

PODSTAWY PRAWNE ORAZ CELE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Państwa dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), są przetwarzane w celu:

w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w tym udostępniania formularzy kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

poprawienia funkcjonalności Serwisu, dopasowanie treści ofert do oczekiwań użytkowników i preferencji ustalonych na podstawie Państwa ruchów online podczas przeglądania Serwisu; zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu; podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy w Serwisie- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celach analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f poprzez prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator zapewnia możliwość kontaktu poprzez e-skrzynkę znajdującą się w Serwisie. Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne do skontaktowania się z nim i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać dobrowolnie także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis, zbierające informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego ruchów w Serwisie.

Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies i poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli nie zgadza się Pani/Pan na używanie przez nas Cookies lub innych tego typu technologii, proszę zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies samodzielnie (możliwe w każdym czasie), określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika lub ostatecznie wyjść z Serwisu.

Cookies używane są w celu: poprawienia funkcjonalności strony internetowej, dopasowania treści ofert do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie zachowań w sieci, zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu).

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

W Serwisie Administrator wykorzystuje 2 typy plików Cookies- sesyjne i stałe. Pliki sesyjne pozostają w przeglądarce użytkownika tylko przez czas korzystania przez niego ze strony internetowej, a pliki stałe pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

W czasie odwiedzin Serwisu, przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów trzecich takich jak m.in.: Google. Informacje na temat danych przechowywanych w tych plikach znajdują się na stronach powyższych podmiotów.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku windykacji roszczeń do czasu zakończenia egzekucji (z uwagi na zaspokojenie wierzyciela) lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Po upływie ww. okresów przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Każdemu z Użytkowników Serwisu przysługuje:

Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie;

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Użytkownik ma prawo do pełnej informacji dot. jego danych, które są przetwarzane, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i okresie przetwarzania oraz do trzymania kopii tychże danych po zgłoszeniu żądania do Administratora;

Prawo do sprostowania i usunięcia danych – Administrator usuwa niezgodności, poprawia błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, a także uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie, na wniosek osoby, której dane są przetwarzane lub z własnej inicjatywy; w przypadku żądania usunięcia danych przez osobę, której dane są przetwarzane, usuwa je, jeżeli nie są już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane są przetwarzane może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, co powinna uzasadnić. Sprzeciw w tym zakresie podlega ocenie Administratora, jednak co do zasady jest on uwzględniany;

Prawo do skargi – osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stoi na stanowisku, iż doszło do naruszenia przepisów RODO.

Powyższe prawa mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem za pomocą e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub mogą zostać zgłoszone listownie na adres siedziby wskazany w definicji Administratora. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana w formie, w której została skierowana prośba lub zapytanie.

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być udostępniane kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem, dostawcom rozwiązań informatycznych, w związku z realizacją naszych celów, a także podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tj. sądom lub organom ścigania – w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od obowiązującego w Unii Europejskiej. W przypadku danych osobowych do których stosuje się prawo unijne (UE), należy podkreślić, że transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Podjęliśmy działania, aby zapewnić maksymalną ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje wszelkie konieczne i uzasadnione działania, by także osoby, którym powierza dane dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator dokonuje regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy jest to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.


Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.