czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Proponowany program posiedzenia obejmował:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu
 3. Przesłuchania kandydatów na Dyrektora Biura Stowarzyszenia
 4. Wybór Dyrektora
 5. Dyskusja na temat podjęcia działalności gospodarczej
 6. Badania sondażowe rur w roku 2009
 7. Współpraca z Komitetem Technicznym 140 PKN w roku 2008 i plan na rok 2009
 8. Działalność promocyjna w roku 2008 – konferencja w Bełchatowie
 9. Plan działalności promocyjnej na rok 2009
 10. Działalność w zakresie wprowadzenia Znaku Jakości
 11. Wykonanie planu finansowego za rok 2008 i plan na rok 2009
 12. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
 13. Sprawy różne, w tym:
  – skreślenie z listy Członków Zwyczajnych
 14. Ustalenie terminu następnego Posiedzenia Zarządu, posiedzenia Komisji Rewizyjnej i· Walnego· Zebrania Członków

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia