czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program posiedzenia obejmował:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu
 3. Przesłuchania kandydatów na Dyrektora Biura Stowarzyszenia
 4. Wybór Dyrektora
 5. Dyskusja na temat podjęcia działalności gospodarczej
 6. Badania sondażowe rur w roku 2009
 7. Współpraca z Komitetem Technicznym 140 PKN w roku 2008 i plan na rok 2009
 8. Działalność promocyjna w roku 2008 – konferencja w Bełchatowie
 9. Plan działalności promocyjnej na rok 2009
 10. Działalność w zakresie wprowadzenia Znaku Jakości
 11. Wykonanie planu finansowego za rok 2008 i plan na rok 2009
 12. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
 13. Sprawy różne, w tym:
  – skreślenie z listy Członków Zwyczajnych
 14. Ustalenie terminu następnego Posiedzenia Zarządu, posiedzenia Komisji Rewizyjnej i· Walnego· Zebrania Członków

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.