czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

  1. Informacja o bieżących pracach TEPPF’y
  2. Normy zharmonizowane – stan aktualny
  3. Informacja o wynikach badania rur
  4. Informacja o nowych publikacjach PRiK
  5. Dyskusja na temat znakowania rur (lead free)
  6. Bieżące zaawansowanie realizacji budżetu Stowarzyszenia (na koniec kwietnia 2012)
  7. Przyjęcie protokołu z ostatniego spotkania Zarządu PRiK
  8. Sprawy inne

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia