czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Organizacja branżowa TEPPFA, będąca przedstawicielem europejskich producentów rur i kształtek z tworzyw sztucznych, z zadowoleniem przyjęła zmienioną dyrektywę w sprawie wody pitnej (DWD) , zatwierdzoną na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 15 grudnia 2020 r. Zatwierdzona przez Parlament dyrektywa zapewni lepszy dostęp do wysokiej jakości wody wodociągowej, także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Po raz pierwszy postawione zostały ujednolicone wymagania dla materiałów mających kontakt z wodą pitną, w tym systemów rur z tworzyw sztucznych.

Monitorowanie i poprawa jakości wody wodociągowej

Woda z kranu powinna nadawać się do bezpośredniego spożycia i należy do tego zachęcać. W tym celu trzeba poprawić jakość wody wodociągowej poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych limitów dla niektórych zanieczyszczeń, np. ołowiu.
Do początku 2022 r. Komisja sporządzi wykaz substancji lub związków, których wpływ na zdrowie ludzkie budzi obawy społeczne lub naukowe, a następnie będzie go monitorować. W wykazie znajdą się m.in. środki farmaceutyczne oraz związki zaburzające gospodarkę hormonalną.

Państwa członkowskie będą pilnować, aby środki podejmowane w celu wdrożenia nowych norm opierały się na zasadzie ostrożności i w żadnym wypadku nie prowadziły do pogorszenia obecnej jakości wody pitnej.

Nowe przepisy mają zapewnić wysoką jakość wody wodociągowej w całej UE. Dyrektywa stanowi odpowiedź na inicjatywę obywatelską „Right2Water" na rzecz poprawy dostępu wszystkich Europejczyków do bezpiecznej wody pitnej, podpisaną przez ponad 1,8 mln osób. Tym samym jest to pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, która stała się prawem.

Państwa członkowskie będą zapewniać nieodpłatny dostęp do wody pitnej w budynkach publicznych. Klienci restauracji, stołówek i usług gastronomicznych powinni otrzymywać wodę do picia za darmo lub za niską opłatą. Państwa członkowskie powinny również starać się poprawić dostęp do wody bieżącej grupom znajdującym się w trudnej sytuacji, takim jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i grupy mniejszościowe.
- Po kilku latach intensywnej pracy Parlament Europejski ostatecznie przyjął nowelizację ambitnej dyrektywy w sprawie wody pitnej. TEPPFA wspiera wszelkie wysiłki mające na celu ochronę i poprawę jakości wody pitnej, dostępu do niej, jak i jakości systemów zaopatrzenia w wodę i jej dystrybucji, takich jak systemy rur z tworzyw sztucznych - powiedział Ilari Aho, Przewodniczący Grupy Roboczej TEPPFA ds. Wody Pitnej.

Parliament adopts deal to improve quality of tap water and


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.