czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Program posiedzenia obejmował:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
 3. Omówienie wyników badań sondażowych rur z tworzyw sztucznych.
 4. Zwiedzanie Akredytowanego Laboratorium.
 5. Dyskusja nad zmianą harmonogramu zastępowania stabilizatorów ołowiowych uchwalonego przez Stowarzyszenie.
 6. Współpraca z Izbą Wodociągów – relacja ze spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia z Zarządem Izby.
 7. Współpraca z Komitetem Technicznym 140 PKN w roku 2006 i plan na rok 2007.
 8. Działalność promocyjna w roku 2006 i plan na 2007.
 9. Wykonanie planu finansowego za rok 2006.
 10. Projekt planu finansowego na rok 2007.
 11. Ustalenie terminu następnego Posiedzenia Zarządu, posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Członków.
 12. Sprawy różne.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.