czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.

 1. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
 2. Omówienie i akceptacja protokołu z ostatniego spotkania Zarządu
 3. Przedstawienie zaawansowania realizacji budżetu PRiK
 4. Przedstawienie zaawansowania realizacji planu działania PRiK
 5. Znak PRiK „DOBRY WYBÓR”
  – przedstawienie dotychczasowych działań
  – omówienie i akceptacja regulaminu programu Znak PRiK „DOBRY
  WYBÓR( uchwała)
  – działania marketingowe
  – zgłoszenie udziału w programie
 6. Program TEPPFA „Discover Plastics” – działania w Polsce
 7. Sprawy inne

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia