czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program posiedzenia obejmował:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie protokołu z ostatniego Posiedzenia Zarządu.
 3. Omówienie tematyki związanej z wprowadzeniem znaku jakości, dyskusja:
  a) przedstawienie wyników ankiety na temat wprowadzenia znaku jakości,
  b) pismo do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie,
  c) relacja ze spotkania Grupy Roboczej w Izbie Gospodarczej.
 4. Informacja na temat odbytego szkolenia dla Pełnomocników ds. REACH.
 5. Przedstawienie aktualnych informacji na temat konferencji „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z polipropylenu i polietylenu” .
 6. Informacja na temat stanu zaawansowania badań rur w ramach monitoringu jakości wyrobów instalacyjnych z tworzyw sztucznych.
 7. Omówienie stanu zaawansowania wdrażania stabilizatorów bezołowiowych w poszczególnych firmach (wyniki ankiety).
 8. Informacja na temat dobrowolnego zobowiązania o recyklingu odpadów poużytkowych z PVC Vinyl 2010.
 9. Sprawy różne.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.