czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Część I

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz wybór Komisji Skrutacyjnej
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Omówienie protokołu z obrad poprzedniego Walnego Zebrania i analiza wykonania uchwał
 4. Przedstawienie przez Zarząd PRiK sprawozdania z działań w 2010 roku,
 5. Wysłuchanie i akceptacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 7. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej
 8. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu
 9. Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zebrania Członków PRiK

Część II – po przerwie

 1. Przedstawienie informacji o wyborze Prezesa i Wiceprezesa
 2. Przedstawienie i akceptacja planu finansowego PRiK na 2011 r.
 3. Przedstawienie i akceptacja propozycji wysokości składki członkowskiej na 2011 r.
 4. Przedstawienie informacji nt. porównania wymagań norm zharmonizowanych i norm wyrobu
 5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków PRiK w roku 2011

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.