czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Omówienie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu w dniu 11.03. 2010 r.
  3. Prezentacja skorygowanego planu finansowego na 2010
  4. Omówienie przygotowań do IV Konferencji Technicznej „ Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Tanio i na lata”
  5. Sprawozdanie i wnioski z targów Wodociągi w Poznaniu
  6. Sprawy różne

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia