czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Program posiedzenia obejmował:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
 3. Przedstawienie relacji z prac Rady Ekspertów znaku jakości.
 4. Omówienie spraw bieżących związanych z działalnością promocyjną Stowarzyszenia:
  – przedstawienie listy publikacji 2008 r.,
  – podjęcie decyzji w sprawie monografii Jansona,
  – zatwierdzenie projektu broszury o Stowarzyszeniu.
 5. Omówienie stanu przygotowań do konferencji organizowanej przez PRiK.
 6. Stan realizacji budżetu w 2008 r. (na dzień 31.08.08 r.)
 7. Sprawy różne.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia