czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

  1. Ukonstytuowanie się władz Zarządu
    – wybór Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu
  2. Przedyskutowanie i przyjęcie propozycji planu pracy PRiK na rok 2011
  3. Zaakceptowanie planu finansowego PRiK na 2011 r.
  4. Omówienie i przyjęcie propozycji wysokości składki rocznej w 2011 r.
  5. Sprawy różne

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia