czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program posiedzenia obejmował:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
 3. Omówienie wyników badań sondażowych rur z tworzyw sztucznych.
 4. Współpraca z Komitetem Technicznym 140 PKN w roku 2007 i plan na rok 2008.
 5. Działalność promocyjna w roku 2007 – konferencja Bielsko-Biała.
 6. Plan działalności promocyjnej na rok 2008.
 7. Wprowadzenie znaku jakości Stowarzyszenia.
 8. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
 9. Wykonanie planu finansowego za rok 2007 i plan na rok 2008.
 10. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie.
 11. Sprawy różne, w tym:
  – odpowiedź na reklamę Hutmena,
  – informacja o pracach  nad wytycznymi Izby Wodociągów,
  – stanowisko Stowarzyszenia w sprawie sztywności obwodowej rur,
  – projekt nowej wersji  strony internetowej,
  – Walne Zebranie Teppf-y w Krakowie.
 12. Ustalenie terminu następnego Posiedzenia Zarządu, posiedzenia Komisji Rewizyjnej i  Walnego  Zebrania Członków.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.