czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

  1. Omówienie protokołu z ostatniego spotkania Zarządu, Kudowa Zdrój, 01.12.2011 r.
  2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w 2011 r.
  3. Omówienie wykonania planu finansowego w 2011 r.
  4. Omówienie propozycji planu pracy Stowarzyszenia na 2012 r.
  5. Przygotowanie projektu budżetu na 2012 r.
  6. Ustalenie i zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  7. Sprawy różne

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia