czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu
 2. Nowy plan finansowy na 2014 rok (po zmianach na Walnym Zebraniu Członków)
 3. Sprawozdanie z zaawansowania wykonania planu finansowego na koniec kwietnia 2014 r.
 4. Omówienie przygotowań do VII Konferencji Technicznej PRiK w Zawierciu
 5. Przedstawienie propozycji przyjęcia nowych Członków Wspierających
 6. Informacja dotycząca składki członkowskiej do TEPPF’y
 7. Propozycja Członkostwa PRiK w PVC4Pipes
 8. Informacja dotycząca Norm Zharmonizowanych
 9. Omówienie propozycji współorganizacji w 2015 r. konferencji pobocznej do International Plastic Pipes Conference XVII (Chicago)
 10. Propozycja podjęcia działań interwencyjnych
 11. Omówienie propozycji działań zainicjowanych na Walnym Zebraniu Członków w 2014 r
 12. Sprawy bieżące

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia