czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Członkowie Komitetu Technicznego CEN/TC 155 koordynującego, w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN, działania normalizacyjne dla rur i systemów z tworzyw sztucznych, ponownie wybrali Monikę de la Cruz na przewodniczącą Komitetu.

Monica de la Cruz jest dyrektorem zarządzającym AseTUB , grupy sektorowej producentów rur i kształtek z tworzyw sztucznych, będącej częścią częścią hiszpańskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych ANAIIP. W braży rur z tworzyw sztucznych działa już ponad 20 lat.

Monica reprezentuje AseTUB w Komitecie Wykonawczym TEPPFA i jest aktywna w wielu grupach roboczych i zadaniowych TEPPFA, ze szczególnym uwzględnieniem normalizacji i gospodarki o obiegu zamkniętym.

TEPPFA jest organizacją partnerską CEN/TC 155 i była zaangażowana w powstanie wielu z 223 obecnie stosowanych norm. Komitet Techniczny CEN/TC 155 jest podzielony na 20 aktywnych grup roboczych, w których przedstawiciele 34 krajów członkowskich CEN regularnie spotykają się i aktywnie uczestniczą.

– Monica wykonała doskonałą pracę jako przewodnicząca CEN/TC 155 w ciągu ostatnich sześciu lat. Dlatego TEPPFA jest bardzo zadowolona, ​​że ​​ może ona przewodniczyć CEN/TC 155 przez kolejne trzy lata. Członkowie TEPPFA są bardzo zaangażowani w aktualizowanie i opracowywanie nowych norm europejskich. Oczekujemy, że ta dobra, konstruktywna współpraca będzie kontynuowana w najbliższych trzech latach – skomentował wybór przewodniczącej Ludo Debever, dyrektor generalny TEPPFA.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia