czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program posiedzenia obejmował:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie protokołu z ostatniego Posiedzenia Zarządu.
  3. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie.
  4. Omówienie stanowiska Stowarzyszenia w sprawie norm zharmonizowanych i znakowania CE w świetle listu z Teppfy.
  5. Przedstawienie propozycji udziału Stowarzyszenia we wdrażaniu REACH w firmach członkowskich Stowarzyszenia.
  6. Omówienie organizacji przez Stowarzyszenie Walnego Zebrania Teppfy w Krakowie w kwietniu 2008 r.
  7. Dyskusja nad organizacją konferencji nt. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z polipropylenu i polietylenu” wspólnie z formą Borealis .
  8. Spotkanie z kandydatem na stanowisko Doradcy Technicznego.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.