czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Proponowany program posiedzenia obejmował:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie protokołu z ostatniego Posiedzenia Zarządu.
  3. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie.
  4. Omówienie stanowiska Stowarzyszenia w sprawie norm zharmonizowanych i znakowania CE w świetle listu z Teppfy.
  5. Przedstawienie propozycji udziału Stowarzyszenia we wdrażaniu REACH w firmach członkowskich Stowarzyszenia.
  6. Omówienie organizacji przez Stowarzyszenie Walnego Zebrania Teppfy w Krakowie w kwietniu 2008 r.
  7. Dyskusja nad organizacją konferencji nt. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z polipropylenu i polietylenu” wspólnie z formą Borealis .
  8. Spotkanie z kandydatem na stanowisko Doradcy Technicznego.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia