czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

II Konferencja Techniczna pt. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych”
04-06.12.08 r., Słok k. Bełchatowa

okladka 2konfW dniach 04-06 grudnia 2008 w Słoku k. Bełchatowa odbyła  się II konferencja techniczna pt. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych”.

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK), skupiające głównych producentów tworzywowych rur i kształtek rurowych. Współorganizatorami konferencji były dwa międzynarodowe stowarzyszenia: PE100+ Association, zrzeszające wytwórców wysokojakościowych polietylenów do produkcji rur oraz PVC4Pipes skupiająca producentów rur z polichlorku winylu oraz surowców i urządzeń do ich produkcji.  Patronat naukowy nad konferencją objęły: Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z Torunia. Patronatem honorowym konferencję objął Wiceminister Gospodarki pan Adam Szejnfeld.

Głównym celem konferencji było zapoznanie jej uczestników z właściwościami rur wykonanych z najnowszych tworzyw polimerowych oraz korzyściami płynącymi ze stosowania tych rur do budowy nowoczesnych rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych a także przywracania z ich użyciem sprawności technicznej starym rurociągom. Udział w konferencji dał możliwość jej uczestnikom do wymiany poglądów pomiędzy producentami rur z tworzyw sztucznych i materiałów do ich produkcji a zakładami wodociągowymi – ich głównymi użytkownikami. Wśród 160 uczestników znaleźli się przedstawiciele zakładów wodociągowych, firm produkujących rury z tworzyw sztucznych, projektanci oraz przedstawiciele uczelni i instytutów.

Konferencję otworzył Prezes Zarządu PRiK, pan Maciej Trojnarski.
W trakcie konferencji wygłoszono 16 referatów, a wśród nich wykład pt. „Korzyści z innowacji w sieciach wodociągowych” wygłoszony przez prof. Alessandro Marangoniego, jednego z największych ekspertów w dziedzinie strategii, finansów i zarządzania środowiskiem, autora opracowań i publikacji na temat zarządzania przemysłem, gospodarką oraz strategią ochrony środowiska.

Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej, dr inż. Jan Bobrowicz w swoim wystąpieniu „Wyroby budowlane z zakresu inżynierii sanitarnej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego” zapoznał uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie. Eksperci PRiK przedstawili  5 referatów poświęconych perspektywom zastosowania rur z tworzyw sztucznych, metodom ich wytwarzania, warunkom prawidłowego układania oraz zaletom w porównaniu z rurami z materiałów tradycyjnych. Przedstawiono również wybrane zagadnienia z Wytycznych Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie odnośnie stosowania rur z tworzyw sztucznych, będących w trakcie opracowywania. Wśród 10 referatów zagranicznych przedstawionych przez ekspertów PVC4Pipes i PE 100+ większość prezentowana była uprzednio na światowej konferencji Plastic Pipes w Budapeszcie we wrześniu 2008 r., co gwarantowało bardzo wysoki poziom merytoryczny poszczególnych wystąpień. Poruszane zagadnienia dotyczyły zarówno trwałości rurociągów z tworzyw sztucznych, nowych metod produkcji rur jak i właściwości materiałów nowej generacji stosowanych do  wytłaczania rur.
W ciągu dwóch dni obrad, poruszono wiele tematów związanych z sieciami kanalizacyjnymi i wodociągowymi z tworzyw sztucznych. Zebrani goście mieli  możliwość zapoznania się z zaletami sieci z tworzyw sztucznych w porównaniu z sieciami z materiałów tradycyjnych.
Oprócz aktywnego uczestnictwa w obradach, zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczenia w wycieczce na platformę widokową Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Uczestnicy konferencji podkreślali celowość podejmowania takiej inicjatywy, która oprócz wymiany wiedzy i doświadczeń, integruje szeroko rozumiane środowisko wodociągowe, czyli producentów rur, projektantów, wykonawców i samych zakładów wodociągowych.

pdf icon  Spis referatów zawartych w materiałach konferencyjnych:

pdf icon  Rafał Jankowski Rury z tworzyw sztucznych materiałem instalacyjnym przyszłości

pdf icon  Alessandro Marangoni Korzyści z innowacji w sieciach wodociągowych

pdf icon  Rafał Jankowski Metody wytwarzania wyrobów instalacyjnych z tworzyw sztucznych

pdf icon  Christian Salin Rury PVC – arterie nowej ery

pdf icon  Ulrich Schulte Stowarzyszenie PE100+ i jego rola

pdf icon  Jan Bobrowicz Wyroby budowlane z zakresu inżynierii sanitarnej w rozumieniu przepisów polskiego prawa budowlanego

pdf icon  Andrzej Roszkowski Wytyczne Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie odnośnie stosowania rur z tworzyw sztucznych

pdf icon  Bogdan Majka Warunki prawidłowego układania rur z tworzyw sztucznych

pdf icon  Henk Meerman Oczekiwana trwałość rurociągów z PVC

pdf icon  Joël Fumire Silne strony rur PVC

pdf icon  Mariola Błajet Właściwości rur kanalizacyjnych z PVC w porównaniu z właściwościami rur kamionkowych

pdf icon  Joël Fumire Dwuosiowa orientacja molekularna i zgrzewanie laserowe rur PVC

pdf icon  Pierre Beloir PE 100 i PE 100+ Wytyczne techniczne

pdf icon  Christian Goetzloff Rury wielowarstwowe dla systemów infrastrukturalnych

pdf icon  Adrian Popa, Pascale Godon Wymagania materiałowe dla technologii bezwykopowych

pdf icon  Sencie Baudouin Rury PE 100 – najbardziej uniwersalny materiał dla rur ciśnieniowych


 • 07-05-2020

  VII Konferencja PRiK

  VII Konferencja Techniczna PRiK W dniach 27-28 listopada 2014 roku Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, już…

 • 07-05-2020

  VI Konferencja PRiK

  VI Konferencja Techniczna PRiK W dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2012 r. Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek…

 • 07-05-2020

  V Konferencja PRiK

  V Konferencja techniczna pt. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych.” Jak co roku na początku grudnia Polskie Stowarzyszenie Producentów…

 • 07-05-2020

  IV Konferencja PRiK

  IV Konferencja techniczna pt. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych. Tanio i na lata.” W dniach 1-2 grudnia br.…

 • 07-05-2020

  III Konferencja PRiK

  III Konferencja Techniczna „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych. Perspektywa polska i europejska” 3-4 grudnia 2009 roku, w hotelu…

 • 07-05-2020

  II Konferencja PRiK

  II Konferencja Techniczna pt. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych” 04-06.12.08 r., Słok k. Bełchatowa W dniach 04-06 grudnia…

 • 07-05-2020

  I Konferencja PRiK

  I Konferencja Techniczna pt. „Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych. Nowe rozwiązania z polipropylenu i polietylenu” 6 – 7 grudnia 2007,…

Inne Konferencje

 • 21-12-2022

  VI Konferencja Woda.Ścieki.Osady

  W dniach 3-4 grudnia 2019 r. odbyła się VI edycja Konferencji Woda. Ścieki. Osady. organizowana przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie.…

 • 21-12-2022

  VI Forum Ochrony Środowiska

  Stowarzyszenie PRiK Partnerem Strategicznym VI Forum Ochrony Środowiska VI edycja Forum Ochrony Środowiska, organizowanego przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, odbyła…

 • 30-06-2021

  Inne

  8-9.05.2019 Akademia BOPS – rozwiązania dla segmentu rur PE i PP W dniach 8-9 maja 2019 odbyła się w Płocku…

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.