Pipelife

Rury o litej ściance z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 110, DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400

Rury o litej ściance z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400, DN 500, DN 630

Kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 110, DN 125, DN 160, DN 200

Studzienki kanalizacyjne PRO 630 (Zestaw złożony z kinety, trzonu wznoszącego, teleskopu)

Studzienki kanalizacyjne PRO 630 (Zestaw złożony z kinety, trzonu wznoszącego, teleskopu)

Studzienki kanalizacyjne PRO 630 (Zestaw złożony z kinety, trzonu wznoszącego, teleskopu)

Studzienki kanalizacyjne PRO 315, PRO 400, PRO 425 (Zestaw złożony z kinety, trzonu wznoszącego, teleskopu ze zwieńczeniem)

Studzienki kanalizacyjne PRO 800, PRO 1000 (Zestaw złożony z kinety, pierścieni trzonu wznoszącego, nasady redukcyjnej/stożka)

Studzienki kanalizacyjne PRO 800, PRO 1000 (Zestaw złożony z kinety, pierścieni trzonu wznoszącego, nasady redukcyjnej/stożka)

Studzienki kanalizacyjne PRO 800, PRO 1000 (Zestaw złożony z kinety, pierścieni trzonu wznoszącego, nasady redukcyjnej/stożka)

Studzienki kanalizacyjne PRO 200 (Zestaw złożony z kinety, trzonu wznoszącego, rury gładkiej PVC-U DN/OD 200, teleskopu DN 160 ze zwieńczeniem A15, D400)

Kształtki z polipropylenu DN/OD 110, DN 125, DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400, DN 500

Kształtki z polipropylenu PP SN 10, PP SN 12; DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400

Rury lite PP z polipropylenu DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400

Rury lite PP z polipropylenu DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400

Rury dwuścienne z polipropylenu Pragma DN/OD 110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400, DN/OD 500, DN/OD 630; Pragma DN/ID 200, DN/ID 250, DN/ID 300, DN/ID 400, DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800, DN/ID 1000

Rury o ściankach strukturalnych dwuwarstwowych z polipropylenu, Pragma DN/OD 110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400, DN/OD 500, DN/OD 630; Pragma+ DN/ID 200, DN/ID 250, DN/ID 300, DN/ID 400, DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800, DN/ID 1000

Rury o ściankach strukturalnych dwuwarstwowych z polipropylenu, Pragma DN/OD 110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400, DN/OD 500, DN/OD 630; Pragma+ DN/ID 200, DN/ID 250, DN/ID 300, DN/ID 400, DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800, DN/ID 1000

Rury dwuścienne SN 10, SN 12 Pragma DN/OD 110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400, DN/OD 500; Pragma+ DN/ID 200, DN/ID 250, DN/ID 300, DN/ID 400, DN/ID 500

Rury dwuścienne SN 10, SN 12 Pragma DN/OD 110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400, DN/OD 500, DN/OD 630; Pragma+ DN/ID 200, DN/ID 250, DN/ID 300, DN/ID 400, DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800, DN/ID 1000

Rury dwuścienne SN 10, SN 12 Pragma DN/OD 110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400, DN/OD 500, DN/OD 630; Pragma+ DN/ID 200, DN/ID 250, DN/ID 300, DN/ID 400, DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800, DN/ID 1000

Kształtki Pragma

Kształtki Pragma

Kształtki Pragma

Kształtki Pragma DN/OD 110 – 630, DN/ID 200 – 1000

Rury o ściankach strukturalnych z poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD 110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400

Rury PVC-U ze ścianką z rdzeniem spienionym DN/OD 110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400

Rury do przesyłania wody (PE 100) DN/OD 20, DN/OD 25, DN/OD 32, DN/OD 40, DN/OD 50, DN/OD 63, DN/OD 75, DN/OD 90, DN/OD 110, DN/OD 125, DN/OD 140, DN/OD 160, DN/OD 180, DN/OD 200, DN/OD 225, DN/OD 250, DN/OD 280, DN/OD 315, DN/OD 355, DN/OD 400, DN/OD 450, DN/OD 500

Rury do przesyłania wody (PE 80) DN/OD 20, DN/OD 25, DN/OD 32, DN/OD 40, DN/OD 50, DN/OD 63, DN/OD 75, DN/OD 90, DN/OD 110, DN/OD 125, DN/OD 140, DN/OD 160, DN/OD 180, DN/OD 200, DN/OD 225, DN/OD 250, DN/OD 280, DN/OD 315, DN/OD 355, DN/OD 400, DN/OD 450, DN/OD 500

Rury do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej (PE 100) DN/OD 20, DN/OD 25, DN/OD 32, DN/OD 40, DN/OD 50, DN/OD 63, DN/OD 75, DN/OD 90, DN/OD 110, DN/OD 125, DN/OD 140, DN/OD 160, DN/OD 180, DN/OD 200, DN/OD 225, DN/OD 250, DN/OD 280, DN/OD 315, DN/OD 355, DN/OD 400, DN/OD 450, DN/OD 500

Rury do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej (PE 80) DN/OD 20, DN/OD 25, DN/OD 32, DN/OD 40, DN/OD 50, DN/OD 63, DN/OD 75, DN/OD 90, DN/OD 110, DN/OD 125, DN/OD 140, DN/OD 160, DN/OD 180, DN/OD 200, DN/OD 225, DN/OD 250, DN/OD 280, DN/OD 315, DN/OD 355, DN/OD 400, DN/OD 450, DN/OD 500

Rury z PVC-U do przesyłania wody oraz ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN 90, DN 110, DN 160, DN 225, DN 315, DN 400

Kształtki z PVC-U do przesyłania wody oraz ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN 90, DN 110, DN 160, DN 225, DN 315, DN 400

Rury COMFORT z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej DN 32, DN 40, DN 50, DN 75, DN 110, DN 160

Kształtki COMFORT z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej

Rury COMFORT PLUS z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej DN 32, DN 40, DN 50, DN 75, DN 110, DN 160

Kształtki COMFORT PLUS z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej

Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o ściance strukturalnej z rdzeniem spienionym DN 32, DN 40, DN 50, DN 63, DN 75, DN 90, DN 110, DN 160

System STORMBOX do zagospodarowania wody deszczowej

Rury polietylenowe HERKULES do kanalizacji DN/OD 32 – 500

Rury polietylenowe HERKULES do kanalizacji DN/OD 32 – 500

Rury polietylenowe HERKULES do przesyłania wody DN/OD 32 – 500

Rury polietylenowe HERKULES do przesyłania wody DN/OD 32 – 500

Kinety studzienek kanalizacyjnych wykonane z rur Pragma DN/OD 500 – 630, DN/OD 500 – 1000

Studzienki z podstawami bez wyprofilowanych kanałów przepływowych (Zestaw złożony z kinety wykonanej z rur Pragma DN/OD 500 – 630, DN/OD 500 – 1000, trzonu wznoszącego, teleskopu ze zwieńczeniem)

Studzienki osadnikowe i drenażowe PRO 630, PRO 800, PRO 1000, (Zestaw złożony z dna/kinety bez króćców połączeniowych, trzonu wznoszącego – pierścienie/rury PP karbowane jednościenne lub dwuścienne, teleskopu, nasady redukcyjnej/stożka, części przypowierzchniowych)

Studzienki osadnikowe i drenażowe PRO 630, PRO 800, PRO 1000, (Zestaw złożony z dna/kinety bez króćców połączeniowych, trzonu wznoszącego – pierścienie/rury PP karbowane jednościenne lub dwuścienne, teleskopu, nasady redukcyjnej/stożka, części przypowierzchniowych)

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160, DN 200

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160, DN 200

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160, DN 200

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160, DN 200

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160, DN 200 z otuliną filtracyjną

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160, DN 200 z otuliną filtracyjną

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160, DN 200 z otuliną filtracyjną

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160, DN 200 nieperforowane

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160, DN 200 nieperforowane

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160, DN 200 nieperforowane

Studzienki osadnikowe i drenażowe DN 315, DN 400, DN 630 (Zestaw złożony z dna studni, korpusu z rur Pragma, części przypowierzchniowych)

Studzienki osadnikowe i drenażowe Pipelife DN 315, DN 400, DN 425, DN 630 (Zestaw złożony z dna studni, korpusu z rur Pragma, redukcji teleskopu, części przypowierzchniowych)

Studzienki osadnikowe i drenażowe DN 315, DN 400, DN 425, DN 630 (Zestaw złożony z dna studni, korpusu z rur Pragma, redukcji teleskopu, części przypowierzchniowych)

Studzienki prefabrykowane z rur Pragma DN/OD 400, 500, 630, DN/ID 400, 500, 600, 800, 1000 (Zestaw złożony z dna studni, korpusu z rur Pragma, części przypowierzchniowych)

Studzienki prefabrykowane z rur Pragma DN/OD 400, 500, 630, DN/ID 400, 500, 600, 800, 1000 (Zestaw złożony z dna studni, korpusu z rur Pragma, części przypowierzchniowych)

Rury o ściankach strukturalnych, dwuwarstwowych, perforowane, w otulinie lub bez otuliny Pragma DN/OD 110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400, DN/OD 500, DN/OD 630, Pragma + DN/ID 200, DN/ID 250, DN/ID 300, DN/ID 400, DN ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800, DN/ID 1000

Rury o ściankach strukturalnych, dwuwarstwowych, perforowane, w otulinie lub bez otuliny Pragma DN/OD 110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400, DN/OD 500, DN/OD 630, Pragma + DN/ID 200, DN/ID 250, DN/ID 300, DN/ID 400, DN ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800, DN/ID 1000

Rury o ściankach strukturalnych, dwuwarstwowych, perforowane, w otulinie lub bez otuliny Pragma DN/OD 110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400, DN/OD 500, DN/OD 630, Pragma + DN/ID 200, DN/ID 250, DN/ID 300, DN/ID 400, DN ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800, DN/ID 1000

Archiwum