20.05.2014 r. – Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

20.05.2014 r. – Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu
2. Nowy plan finansowy na 2014 rok (po zmianach na Walnym Zebraniu Członków)
3. Sprawozdanie z zaawansowania wykonania planu finansowego na koniec kwietnia 2014 r.
4. Omówienie przygotowań do VII Konferencji Technicznej PRiK w Zawierciu
5. Przedstawienie propozycji przyjęcia nowych Członków Wspierających
6. Informacja dotycząca składki członkowskiej do TEPPF’y
7. Propozycja Członkostwa PRiK w PVC4Pipes
8. Informacja dotycząca Norm Zharmonizowanych
9. Omówienie propozycji współorganizacji w 2015 r. konferencji pobocznej do International Plastic Pipes Conference XVII (Chicago)
10. Propozycja podjęcia działań interwencyjnych
11. Omówienie propozycji działań zainicjowanych na Walnym Zebraniu Członków w 2014 r
12. Sprawy bieżące