23.05.2012 r. – Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

23.05.2012 r. – Posiedzenie Zarządu w Bydgoszczy

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:
1. Informacja o bieżących pracach TEPPF’y
2. Normy zharmonizowane – stan aktualny
3. Informacja o wynikach badania rur
4. Informacja o nowych publikacjach PRiK
5. Dyskusja na temat znakowania rur (lead free)
6. Bieżące zaawansowanie realizacji budżetu Stowarzyszenia (na koniec kwietnia 2012)
7. Przyjęcie protokołu z ostatniego spotkania Zarządu PRiK
8. Sprawy inne