27.09.2011 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

27.09.2011 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

1. Prezentacja założeń stowarzyszenia Vinyl Plus
2. Prezentacja „Stowarzyszenia branżowe a prawo antymonopolowe”
3. Omówienie najnowszych norm technicznych i ich wpływ na firmy członkowskie
4. V konferencja Techniczna w Kudowie – aktualny stan przygotowań
5. Omówienie zaleceń z poprzednich zebrań Zarządu, akceptacja protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu
6. Stan realizacji budżetu na 2011 rok
7. Dyskusja nad propozycjami działań Stowarzyszenia w 2012 r.
8. Sprawy bieżące