17.02.2011 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

17.02.2011 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany porządek zebrania obejmujący jeden punkt:

1. Akceptacja sprawozdania z działalności Zarządu w 2010 roku , w tym:
– sprawy merytoryczne
– sprawozdanie finansowe
został uzupełniony o następujące punkty:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie protokołu z ostatniego spotkania Zarządu w dniu 01.12.2010 r.
3. Akceptacja sprawozdania z działalności Zarządu w 2010 r., w tym:
– sprawy merytoryczne
– sprawozdanie finansowe
3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
4. Przygotowanie projektów uchwał na Walne Zebranie Członków
5. Sprawy różne