03.12.2009 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

03.12.2009 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:
1. Omówienie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Ostateczne informacje o III Konferencji Technicznej
4. Końcowa dyskusja nt. znaku jakości
– informacja o spotkaniu Rady Ekspertów IGWP
– aktualna wycena kosztów
– głosowanie
5. Umowa z firmą ORGBUD – wyrażenie zgody na dostarczenie danych do sporządzenia nowych KNR-ów
6. Wykonanie planu finansowego na 2009 rok (do 30.11.2009)
7. Dyskusja nad wysokością składki członkowskiej na 2010 rok
8. Inne sprawy i wnioski