22.09.2009 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

22.09.2009 r. – Posiedzenie Zarządu w Toruniu

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:
1. Omówienie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przedstawienie aktualnej sytuacji w sprawie Znaku Jakości, dyskusja nad harmonogramem wdrażania
4. Przedstawienie bieżącej sytuacji na rynku budowlanym i perspektywy rozwoju rynku w roku 2010 w oparciu o analizy GUS
5. Wykonanie planu finansowego na 2009 rok
6. Stan przygotowań do III Konferencji Technicznej organizowanej przez Stowarzyszenie
7. Dyskusja nad możliwością przyjęcia do Stowarzyszenia dwóch firm
8. Sprawy różne.