24.01.2006 r. – Posiedzenie Zarządu

24.01.2006 r. – Posiedzenie Zarządu

Program posiedzenia obejmował między innymi:

  • Zatwierdzenie projektu Regulaminu Prac Zarządu,
  • Dyskusja nad projektami logo Stowarzyszenia,
  • Sprawozdanie z działalności normalizacyjnej w roku 2005,
  • Plan działalności normalizacyjnej na rok 2006,
  • Dyskusja na wykonaniem budżetu roku 2005 i projektem budżetu na rok 2006,
  • Ustalenie porządku obrad Walnego Zebrania w dniu 21.02.2006 r.
  • Dyskusja nad kryteriami przyjęcia nowych członków.