baner wodkan2016

Aktualności

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Konferencji Technicznej
Pt. SIECI KANALIZACYJNE I WODOCIĄGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH,
Która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2016 r.
Miejsce Konferencji: Hotel Congress & Spa VILLA VERDE **** Zawiercie

Program Konferencji, warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy
zostaną opublikowane na stronie wkrótce


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.07.2015 r. uległ zmianie adres siedziby naszego Stowarzyszenia z dotychczasowego na:

POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW
RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 30
87-100 TORUŃ

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. numery telefonów, NIP, REGON, KRS, konto bankowe, adresy e-mail pozostają bez zmian.
W związku z powyższym, wszelką korespondencję po tym dniu prosimy kierować na nasz nowy adres.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych.


Uprzejmie zapraszamy na targi WOD-KAN, w dniach 10-12 maja 2016 r. w Bydgoszczy


Seminarium szkoleniowe PVC4Pipes

Oświadczenie KT-140 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dotyczące przewodów rurowych z PE o zwiększonej odporności na wzrost pęknięć

Oświadczenie KT-140 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dotyczące norm zharmonizowanych

Właściwości odbarwionych rur PVC - opinia PRiK

Stanowisko KT-140 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dotyczące zgodności z normą PN-EN 1401-1

Wpływ systemów z tworzyw sztucznych na środowisko w porównaniu z materiałami tradycyjnymi


 

VII Konferencja techniczna

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

VII Konferencja techniczna

okładka 7 konferencja W dniach 27-28 listopada 2014 roku Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, już po raz siódmy, zorganizowało Konferencję Techniczną pn. "Sieci Kanalizacyjne i Wodociągowe z Tworzyw Sztucznych". Konferencja odbyła się w czterogwiazdkowym hotelu Villa Verde Congress & Spa w Zawierciu. Obecna edycja Konferencji przebiegała w jubileuszowej atmosferze, gdyż w roku 2014 Stowarzyszenie PRiK obchodziło 10-lecie swojego istnienia. Warto nadmienić, iż Instytut IMPiB jest członkiem założycielem Stowarzyszenie PRiK i aktywnie uczestniczy w realizacji jego działań statutowych. Wśród uczestników Konferencji można było spotkać przede wszystkim specjalistów z branży wodno-kanalizacyjnej, reprezentujących firmy wodociągowe, projektowe i eksploatacyjne.

W inauguracyjnym wystąpieniu prezes PRiK - pan Jacek Sobkowiak, powitał zgromadzonych gości oraz wygłosił referat nawiązujący do 10-lecia Stowarzyszenia. Pierwszego dnia miały też miejsce wystąpienia przedstawicieli TEPPFA: pan Tony Calton zaprezentował cele i osiągnięcia Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych oraz przybliżył słuchaczom problematykę ekologicznych rurociągów miejskich. Pani Claudia Topalli, kierownik ds. środowiskowych TEPFFA wygłosiła referat dotyczący porównania czasu montażu różnych rodzajów sieci kanalizacyjnych.

Wykłady drugiego dnia konferencji trwały od rana do późnego popołudnia. Pan Marek Mathea przekazał informacje nt. poprawy funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych. Pani Mariola Błajet porównała status studzienek tworzywowych i tradycyjnych w świetle norm. Steve Tan mówił o trwałości systemów rurowych z PVC. Przedstawiciele MPWiK w Częstochowie przygotowali wystąpienie na temat problemów eksploatacyjnych sieci wod-kan. Dyrektor Biura Zarządu PRiK, pan Maciej Kostański omówił zarysy programu dotyczącego znaku jakości PRiK, doborze systemu drenażowego czy odporności systemów rurowych na podciśnienie. Dr Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej opowiedział o wpływie wymiany materiałów i monitoringu sieci wodociągowej na straty wody. Następne referaty dotyczyły zgrzewania elektrooporowego i dobrych praktyk wykonawczych (pan Michał Krajewski) oraz doboru systemu drenażowego (pani Agnieszka Wrzesińska). W niezwykle ciekawym wystąpieniu, pani prof. Wiktoria Bolkowska omówiła potencjał budownictwa na progu nowej perspektywy 2014 - 2020. Ostatni referat dotyczył odporności systemów rurowych na podciśnienie, zaprezentowany przez pana Bogdana Majkę. Każdy blok wykładowy kończyła dyskusja, w której uczestniczyli zarówno słuchacze jak i prelegenci.

Okazją do świętowania 10-lecia działalności Stowarzyszenia był uroczysty bankiet wydany na cześć uczestników. W jego trakcie dla naszych gości wystąpił Tomasz Jachimek, a podczas dalszej części wieczoru do zabawy porwał zespół "Czysta Energia" z Wielkopolski.

 


Spis referatów zawartych w materiałach konferencyjnych:


Ocena technologii zgrzewania doczołowego grubościennych rur polietylenowych o dużych średnicach

Awaryjność przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.
Straty wody w systemie dystrybucji

Porównanie statusu studzienek tworzywowych i betonowych w świetle norm

Zgrzewanie elektrooporowe – zasady dobrych praktyk wykonawczych

Wpływ wymiany materiałów sieci wodociągowej na awaryjność i straty wody

Potencjał budownictwa na progu nowej perspektywy 2014 – 2020

Dobór systemu rozsączającego, czyli rozprawa o mitach drenażowych

Odporność systemów rurowych na podciśnienie


Prezentacje
 
TEPPFA – Głos europejskich producentów rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Ekologiczne rurociągi miejskie

Czas montażu sieci kanalizacyjnych „Projekt SIT”

Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych

Oddziaływanie ekologiczne rurociągów z PVC-U

 

 

Biuletyny Grupy Civils Stowarzyszenia TEPPFA

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Biuletyn Grupy Civils Stowarzyszenia TEPPFA Newsletter, edycja I 2013

Biuletyn Grupy Civils Stowarzyszenia TEPPFA Newsletter, edycja II 2012

Biuletyn Grupy Civils Stowarzyszenia TEPPFA Newsletter, edycja I 2012

Biuletyn Grupy Civils Stowarzyszenia TEPPFA Newsletter, edycja VII 2011

Biuletyn Grupy Civils Stowarzyszenia TEPPFA Newsletter, edycja VI 2011

Biuletyn Grupy Civils Stowarzyszenia TEPPFA Newsletter, edycja V 2011