VII Konferencja

VII Konferencja techniczna

W dniach 27-28 listopada 2014 roku Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, już po raz siódmy, zorganizowało Konferencję Techniczną pn. „Sieci Kanalizacyjne i Wodociągowe z Tworzyw Sztucznych”. Konferencja odbyła się w czterogwiazdkowym hotelu Villa Verde Congress & Spa w Zawierciu. Obecna edycja Konferencji przebiegała w jubileuszowej atmosferze, gdyż w roku 2014 Stowarzyszenie PRiK obchodziło 10-lecie swojego istnienia. Warto nadmienić, iż Instytut IMPiB jest członkiem założycielem Stowarzyszenie PRiK i aktywnie uczestniczy w realizacji jego działań statutowych. Wśród uczestników Konferencji można było spotkać przede wszystkim specjalistów z branży wodno-kanalizacyjnej, reprezentujących firmy wodociągowe, projektowe i eksploatacyjne.

W inauguracyjnym wystąpieniu prezes PRiK – pan Jacek Sobkowiak, powitał zgromadzonych gości oraz wygłosił referat nawiązujący do 10-lecia Stowarzyszenia. Pierwszego dnia miały też miejsce wystąpienia przedstawicieli TEPPFA: pan Tony Calton zaprezentował cele i osiągnięcia Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych oraz przybliżył słuchaczom problematykę ekologicznych rurociągów miejskich. Pani Claudia Topalli, kierownik ds. środowiskowych TEPFFA wygłosiła referat dotyczący porównania czasu montażu różnych rodzajów sieci kanalizacyjnych.

Wykłady drugiego dnia konferencji trwały od rana do późnego popołudnia. Pan Marek Mathea przekazał informacje nt. poprawy funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych. Pani Mariola Błajet porównała status studzienek tworzywowych i tradycyjnych w świetle norm. Steve Tan mówił o trwałości systemów rurowych z PVC. Przedstawiciele MPWiK w Częstochowie przygotowali wystąpienie na temat problemów eksploatacyjnych sieci wod-kan. Dyrektor Biura Zarządu PRiK, pan Maciej Kostański omówił zarysy programu dotyczącego znaku jakości PRiK, doborze systemu drenażowego czy odporności systemów rurowych na podciśnienie. Dr Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej opowiedział o wpływie wymiany materiałów i monitoringu sieci wodociągowej na straty wody. Następne referaty dotyczyły zgrzewania elektrooporowego i dobrych praktyk wykonawczych (pan Michał Krajewski) oraz doboru systemu drenażowego (pani Agnieszka Wrzesińska). W niezwykle ciekawym wystąpieniu, pani prof. Wiktoria Bolkowska omówiła potencjał budownictwa na progu nowej perspektywy 2014 – 2020. Ostatni referat dotyczył odporności systemów rurowych na podciśnienie, zaprezentowany przez pana Bogdana Majkę. Każdy blok wykładowy kończyła dyskusja, w której uczestniczyli zarówno słuchacze jak i prelegenci.

Okazją do świętowania 10-lecia działalności Stowarzyszenia był uroczysty bankiet wydany na cześć uczestników. W jego trakcie dla naszych gości wystąpił Tomasz Jachimek, a podczas dalszej części wieczoru do zabawy porwał zespół „Czysta Energia” z Wielkopolski.

Spis referatów zawartych w materiałach konferencyjnych: