Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

 

Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych przekazuje do wiadomości Użytkowników strony internetowej www.prik.pl niniejszy regulamin i zobowiązuje ich do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

  1. Definicje

Punkt 1.1

Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania strony internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.prik.pl

Punkt 1.2

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

PRiK – rozumie się przez to firmę Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych z siedzibą w Toruniu, kod pocztowy 87-100, przy ul. Szosa Chełmińska 30.

Serwisie (www.prik.pl) – rozumie się przez to stronę internetową podłączoną do sieci Internet,

Użytkowniku – rozumie się przez to każdą osobę (fizyczną, prawną albo inną jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,

Usługi – rozumie się przez to wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez PRiK

  1. Warunki techniczne świadczenia Usług

Punkt 2.1

Dla prawidłowego korzystania z Usług niezbędne są następujące czynniki:

– połączenie z siecią Internet,

– sprawna przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej albo zgodna z nią inna przeglądarka,

– obsługa Java Script i Cookies.

Punkt 2.2

Strony Serwisu są optymalizowane do rozdzielczości …….

  1. Rejestracja Użytkowników

Punkt 3.1

Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna.

Punkt 3.2

Rejestracja Użytkownika umożliwia korzystanie z wszystkich Usług Serwisu.

Punkt 3.3

Aby się zarejestrować Użytkownik musi założyć w Serwisie osobiste konto wypełniając formularz rejestracyjny na stronie www.prik.pl Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie.

Punkt 3.4

Zatwierdzając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji, a w szczególności informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Serwis zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204 z późn. zm.).

Punkt 3.5

Zatwierdzając formularz rejestracyjny Użytkownik akceptuje wszystkie punkty niniejszego Regulaminu, a także wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępniania swoich danych w sieci Internet przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ust. O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Punkt 3.6

Użytkownik zarejestrowany w Serwisie ma dostęp do swoich danych, które może według uznania modyfikować lub usunąć.

  1. Odpowiedzialność

Punkt 4.1

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści i zdjęcia umieszczane w Serwisie, a także za utratę danych spowodowaną działalnością osób trzecich lub awarią urządzeń elektronicznych.

Punkt 4.2

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym wykorzystywanym przez Użytkownika, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Usług.

  1. Zmiany regulaminu

Punkt 5.1

PRiK zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Usług PRiK.

Załącznik 1

Polityka ochrony prywatności

Poniższy dokument został opracowany przez PRiK aby zaprezentować nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Szanujemy Twoje prawo do prywatności!

Gromadzenie danych osobowych

Użytkownicy korzystający z serwisu www.prik.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez serwis www.prik.pl proponuje użytkownikom wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe), jednak obowiązkowe jest wypełnienie tylko niektórych jego części niezbędnych do prawidłowego działania interfejsu.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Serwis www. prik.pl daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Większość informacji zawartych w serwisie jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi wymagają zarejestrowania się. Rejestracja w www.prik.pl jest dobrowolną decyzją użytkownika. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny www.prik.pl zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji na swojej stronie profilowej.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Serwis prik.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Serwis prik.pl może ujawnić współpracującym firmom ogólne zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie zawierające danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Cookies

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu prik.pl, serwis używa cookies (informacji zapisywanych przez serwer prik.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera). Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu prik.pl. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług serwisu prik.pl.

Informacje zawarte w logach dostępowych

www.prik.pl zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwera serwisu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.