czlonek teppfa

Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

okladka 5konf malaV Konferencja techniczna pt. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych.”

Jak co roku na początku grudnia Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych zorganizowało konferencję techniczną. Tegoroczna, piąta już edycja, odbyła się w dniach 1-3 grudnia w Kudowie Zdroju pod hasłem „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych”.

Patronat naukowy nad wydarzeniem objęły: Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Tradycyjnie, partnerami naszego przedsięwzięcia były partnerskie stowarzyszenia: PVC4Pipes – organizacja skupiająca producentów rur z polichlorku winylu oraz surowców i urządzeń do ich produkcji, a także PE 100+ Association – stowarzyszenie zrzeszające wytwórców wysokojakościowych polietylenów do produkcji rur.

Jak co roku gośćmi naszej konferencji są przedstawiciele branży wodno – kanalizacyjnej: firm wodociągowych, projektowych i eksploatacyjnych. W trakcie dwóch dni obrad poruszono wiele ciekawych zagadnień, m.in.: wpływ tworzyw sztucznych na ochronę środowiska, recykling tworzyw sztucznych, jak również badanie szczelności sieci kanalizacyjnych.

Jubileuszową V Konferencję otworzył Prezes Zarządu PRIK Jacek Sobkowiak. Z referatem otwierającym obrady wystąpił Kazimierz Borkowski (PlasticsEurope), omawiając rolę tworzyw sztucznych w ochronie zasobów naturalnych i klimatu. Następnie Przemysław Hruszka (PRiK) przedstawił aktualną sytuację w zakresie norm zharmonizowanych na wyroby instalacyjne z tworzyw sztucznych.  Z kolei Michał  Andrzejewski (GAMM-BUD) omówił temat pomiarów szczelności przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz przedstawił wykonywanie takich prób. Ożywiona dyskusja zakończyła pierwszy dzień konferencji.
Wieczorem odbył się uroczysty bankiet, a gości zabawiała gwiazda wieczoru – Kabaret Paranienormalni oraz zespół muzyczny B4 Band.

Drugi dzień obrad był po brzegi wypełniony interesującymi wykładami. Wystąpili m.in. dwaj przedstawiciele stowarzyszenia Teppfa: Roel van’t Veer zaprezentował najważniejsze zagadnienia z dziedziny recyklingu tworzyw sztucznych, Zoran Davidovski w swojej prezentacji dostarczył wielu ciekawych informacji na temat wpływu rur z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne tworzywowych, natomiast Steve Tan z PVC4Pipes przedstawił najważniejsze innowacje w produkcji i zastosowaniu rur z PVC.

Przedstawiciel Wodociągów Wiedeńskich, Franz Weyrer przybliżył słuchaczom zastosowanie materiałów rurowych w wiedeńskiej sieci rurociągów oraz technologie bezwykopowe używane w firmie. W dalszej części Bogdan Majka (PRiK) przedstawił doświadczenia eksploatacyjne koncentrujące się głównie na studzienkach kanalizacyjnych, jednakże część poruszanych aspektów dotyczyła również całej sieci kanalizacyjnej jako kompleksowego systemu odprowadzania ścieków. Jerzy Pawlicki przedstawił Stowarzyszenie PE 100+ oraz omówił szerokie spektrum zastosowań rur PE w kompleksach petrochemicznych.

Robert Osikowicz (R.O. Engineering) zaprezentował temat rur PE w kierunkowych wierceniach horyzontalnych Horizontal Directional Drilling – nowoczesną technikę zaliczaną do metod bezwykopowych a przedstawiciele Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników – wpływ środków dezynfekujących na właściwości elementów z tworzyw sztucznych (Krzysztof Bortel) oraz na trwałość uszczelnień elastomerowych w systemach wodociągowych (Karol Niciński). Konferencję zakończyła dyskusja oraz wieczorna kolacja przy muzyce zespołu B4 Band.

Jak co roku konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 130 uczestników nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, m.in. z Niemiec i Austrii. Zaprezentowano wiele ciekawych referatów dotyczących zagadnienia sieci wodno-kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, które inspirowały uczestników do dyskusji.  Przy okazji zapraszamy już na VI Konferencję Techniczną, która odbędzie się tradycyjnie na początku grudnia 2012 r.

pdf icon  Spis referatów zawartych w materiałach konferencyjnych:

pdf icon  Kazimierz Borkowski Rola tworzyw sztucznych w ochronie zasobów naturalnych i klimatu

pdf icon  Hubertus Schuette Doświadczenia niemieckie w stosowaniu rur z tworzyw sztucznych

pdf icon  Michał Andrzejewski Pomiary szczelności przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

pdf icon  Roel van’t Veer Recykling rur z tworzyw sztucznych

pdf icon  Zoran Davidovsky System rur tworzywowych. Badania wpływu na środowisko

pdf icon  Steve Tan Innowacje w produkcji rur z PVC

pdf icon  Franz Weyrer Stosowanie materiałów rurowych w wiedeńskiej sieci rurociągów. NO-DIG – bezwykopowe technologie w Wodociągach Wiedeńskich

pdf icon  Bogdan Majka Doświadczenia z eksploatacji studzienek kanalizacyjnych

pdf icon  Jerzy Pawlicki Zastosowanie rur PE w kompleksach petrochemicznych

pdf icon  Robert Osikowicz Rury PE w kierunkowych wierceniach horyzontalnych HDD – zalety i ograniczenia

pdf icon  Krzysztof Bortel Wpływ środków dezynfekujących wodę na właściwości elementów sieci wykonanych z tworzyw sztucznych

pdf icon  Karol Niciński Wpływ substancji dezynfekujących na trwałość uszczelnień elastomerowych w systemach wodociągowych


Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.