III Konferencja Techniczna „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych. Perspektywa polska i europejska”

III Konferencja Techniczna
„Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych.
Perspektywa polska i europejska”

3 – 4 grudnia 2009 roku, w hotelu Bulwar w Toruniu, odbyła się III Konferencja Techniczna „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych. Perspektywa polska i europejska.”

W tym roku Stowarzyszenie PRiK zaprosiło do współpracy przy organizacji Konferencji jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko – pomorskim – jedynego w kraju producenta suspensyjnego polichlorku winylu – Anwil SA oraz organizację PVC4Pipes, zrzeszającą producentów rur z polichlorku winylu oraz surowców i urządzeń do ich produkcji.

Tegoroczną Konferencję objęli patronatem – Minister Gospodarki – Pan Waldemar Pawlak oraz Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Pan Piotr Całbecki. Tradycyjnie już, nasze coroczne spotkania, patronatem naukowym obejmują Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. W tym roku z przyjemnością powitaliśmy silna reprezentację czasopism branżowych. Patronatów medialnych udzieliły nam czasopisma: „Wodociągi i kanalizacja”, „Inżynieria Bezwykopowa”, „Przegląd Komunalny” oraz portal „inzynieria.com”

Konferencję otworzył Pan Jacek Sobkowiak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia PRiK, natomiast przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odczytał list Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego skierowany do uczestników Konferencji.

W roku obecnym motywem przewodnim Konferencji było porównanie polskich i zagranicznych doświadczeń przedstawicieli branży wodno – kanalizacyjnej. Prelegenci zagraniczni przedstawili doświadczenia z użytkowania rur z tworzyw sztucznych w swoich krajach: Ingemar Bjorklund w swojej prelekcji zaprezentował dane, z których wynika, iż w Szwecji rury z tworzyw sztucznych zdobyły niemalże cały rynek, jeżeli chodzi o rurociągi ciśnieniowe zakopywane w gruncie. W Holandii, jak poinformował Gert Rabelink, sieć wodociągowa w 50% składa się z tworzyw sztucznych. Trwałość i funkcjonowanie rurociągów z PVC-U, w warunkach holenderskich, przedstawił Henk Meerman oceniając, iż w świetle aktualnych badań, przewidywana żywotność tych rurociągów przekracza okres 100 lat.

Referat Leo van Driel’a – przedstawiciela firmy certyfikującej KIWA, przybliżył uczestnikom korzyści wynikające zobowiązywania Krajowego Znaku Jakości. Sandor Aranyi zaprezentował projekt TEPPFA „Rury termoplastyczne zakopywane w gruncie”. Celami projektu były: zgromadzenie danych pomiarowych na temat rur zakopywanych w gruncie, stworzenie bazy danych w celu oceny bieżących i przyszłych metod obliczeniowych oraz przekazanie użytkownikom przejrzystego projektu pozostającego w zgodzie z możliwymi do wykonania technikami montażu.
Informacje dotyczące rozwoju polietylenowych materiałów rurowych, ich różnorodnych właściwości przekazał James McGoldrick.

Polscy prelegenci to praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Wygłoszone referaty wskazują, że w naszym kraju następuje sukcesywny rozwój branży kanalizacyjno – wodociągowej oraz że odnosimy już na tym polu sukcesy.

Mirosław Makuch zaprezentował największy w Polsce projekt wiertniczy w technologii HDD – podwójny rurociąg ciśnieniowy polietylenowy DN 1000 mm w Szczecinie. Ryszard Seredyn z PEWiK w Gdyni wykazał zalety stosowania rur PE 100 na przykładzie głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej.
Niską awaryjność sieci wykonanych z tworzyw sztucznych w porównaniu do innych materiałów, na przykładzie Wodociągów Brodnickich, opisał Henryk Zdunkowski – długoletni dyrektor tej firmy, a praktyczne aspekty renowacji sieci wodno kanalizacyjnych przybliżył Stanisław Drzewiecki z MWiK w Bydgoszczy.
Podczas referatu przedstawiciela Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Jacka Starostki – uczestnicy Konferencji zapoznali się z systemem zagospodarowania wód opadowych w Warszawie, Maciej Sikorski z firmy Orgbud – Serwis dokonał analizy kosztów realizacji robót wodno kanalizacyjnych z materiałów z tworzyw sztucznych.

Pan Maciej Trojnarski, prezes Anwil SA, w swoim wystąpieniu przedstawił zastosowanie i perspektywy tworzyw masowych w Europie Centralnej.

Podczas uroczystej kolacji, w komfortowych warunkach Hotelu Bulwar, uczestnicy Konferencji mieli okazję dyskusji i wymiany doświadczeń, degustując wyśmienite posiłki przygotowane przez hotelowych kucharzy.

Artystycznym punktem programu był występ Katarzyny Skrzyneckiej. Artystka, z okazji urodzin, miała przyjemność wysłuchać „Sto lat” odśpiewanego gromko przez Gości.

Zwieńczeniem tegorocznej Konferencji była wycieczka do Zakładów Azotowych Anwil SA, gdzie uczestnicy zwiedzili instalację wytwórczą polichlorku winylu.