I Konferencja Techniczna pt. „Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych. Nowe rozwiązania z polipropylenu i polietylenu” 6 – 7 grudnia 2007, Bielsko-Biała

I Konferencja Techniczna pt.
„Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych. Nowe rozwiązania z polipropylenu i polietylenu” 6 – 7 grudnia 2007, Bielsko-Biała

Konferencję zorganizowały wspólnie: Borealis – jeden z wiodących producentów tworzyw poliolefinowych, Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK), skupiające głównych producentów tworzywowych rur i kształtek rurowych oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie – organizacja samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej. Patronat nad konferencją objęły: Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych z Torunia.

Głównym celem konferencji była wymiana poglądów pomiędzy producentami rur z tworzyw sztucznych a zakładami wodociągowymi – ich głównymi użytkownikami. Wśród 140 uczestników znaleźli się przedstawiciele zakładów wodociągowych, firm produkujących rury z tworzyw sztucznych, projektanci oraz przedstawiciele uczelni i instytutów. Konferencje otworzył prezes PRiK, pan Maciej Trojnarski.

Wygłaszane w trakcie konferencji referaty miały na celu zapoznanie uczestników z metodami projektowania, budowy, normami oraz aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi systemów wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Wśród zaproszonych, do wygłoszenia referatów, gości znaleźli się m. in. : przedstawiciel TEPPFA, Europejskiego Stowarzyszenia Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, przedstawiciele producentów rur z tworzyw sztucznych, zrzeszonych w PRiK, oraz prelegenci z Borealis.

W ciągu dwóch dni obrad, poruszono wiele tematów związanych z sieciami wodociągowymi z tworzyw sztucznych. Zebrani goście mieli możliwość zapoznania się m. in. z zaletami sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w porównaniu z sieciami z materiałów tradycyjnych. Dokonano przeglądu nowych gatunków PP i PE. Przedstawiciel zakładów wodociągowych z Bielska Białej – AQUA SA podzielił się doświadczeniami z użytkowania betonowych i tworzywowych systemów kanalizacyjnych. Część merytoryczna konferencji zakończyła dyskusja nad wytycznymi Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w świetle wygłaszanych referatów.

Oprócz aktywnego uczestnictwa w obradach, zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczyć w biesiadzie góralskiej, część z nich wzięła również udział w wycieczce do Browaru Żywieckiego.