Dlaczego tworzywa

Dlaczego tworzywa ….

 

Warto przypomnieć najbardziej niezaprzeczalne fakty o tworzywach sztucznych w branży wodno-kanalizacyjnej, które potwierdzają tezę, że są one materiałem XXI wieku:

  1. Tworzywa sztuczne są jednym z najbardziej wydajnych, z punktu widzenia oszczędności surowców i wszechstronnych materiałów, dostępnych dla społeczeństwa.
  2. Są materiałami (po przetworzeniu stają się systemami) o dużej żywotności. Ich trwałość pod warunkiem kontrolowanej jakości produkcji, poprawnemu zaprojektowaniu i wykonaniu wynosi minimum 50 lat. Bazując na prowadzonych od ponad 50 lat programach badawczych i wynikających z nich doświadczeń możemy dzisiaj mówić o okresie trwałości do 100 lat.
  3. Wnoszą istotny wkład do osiągnięcia podstawowych celów zrównoważonego rozwoju społeczeństw
  4. Tylko niewielka część, bo zaledwie 4% światowych złóż ropy naftowej, zużywana jest jako surowiec do produkcji tworzyw sztucznych. To właśnie ich użytkowanie i stosowanie pozwala te złoża zaoszczędzić.
  5. Nie należy tworzyw sztucznych marnować i bezmyślnie niszczyć nawet, gdy zakończyły już swój cykl życiowy, gdyż podlegają pełnemu recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu.

 

Korzyści ze stosowania systemów rurowych z tworzyw sztucznych jest wiele i są zróżnicowane. Dotyczą one aspektów technicznych, ekonomicznych i ekologicznych. Wśród najistotniejszych i najczęściej wymienianych są:

–  łatwość przetwarzania oraz formowania, także w połączeniu z innymi materiałami

–  precyzyjna tolerancja wykonania wpływająca na późniejszy montaż, jego dokładność,  szczelność oraz czas wykonania

–  duża gładkość ścianek wpływająca na wysoką hydraulikę w układach wodociągowych jak i na procesy samooczyszczania w układach kanalizacyjnych

–  odporność na korozję – brak inkrustacji i zarastania ścianek

–  duża odporność na czynniki chemiczne (substancje agresywne)

–   niski ciężar (przy wykazywaniu bardzo dobrych właściwości wytrzymałościowych), ułatwiający transport, przenoszenie i instalację, co wpływa na redukcję zużywanej do tych celów energii

–  wysoka elastyczność przewodów oraz zdolność do relaksacji naprężeń

–  zdecydowanie lepsza odporność na ścieranie w porównaniu z materiałami tradycyjnymi

–  wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne, zarysowania, mechaniczne uszkodzenia, pęknięcia i naciski punktowe

–  możliwość montażu w wysokich oraz ujemnych temperaturach (obszar zastosowania ‘BD’)

–  pełna gama spotykanych połączeń: kielichowe, zgrzewane, klejone, za pomocą kształtek kołnierzowych, mufowych oraz zaciskowych

–  bogata oferta komponentów i rozwiązań technicznych umożliwiająca pełną kompatybilność z innymi systemami, łatwą rozbudowę, tymczasowy demontaż oraz naprawę w trakcie awarii

 

Wraz z rozwojem systemów tworzywowych, spektrum rozwiązań i obszar zastosowania widoczne są w każdej dziedzinie dzisiejszego życia:

–  sieci i instalacje wodociągowe do wody pitnej

–  sieci do dystrybucji gazu

–  instalacje wody ciepłej i zimnej oraz centralnego ogrzewania

–  systemy kanalizacji wewnętrznej

–  systemy kanalizacji zewnętrznej

–  instalacje ppoż.

–  instalacje przemysłowe (woda lodowa, sprężone powietrze, woda chłodząca itp.)

–  rurociągi i magistrale przemysłowe

–  systemy drenarskie, odwadniające, rozsączające oraz magazynujące wodę

–  systemy uzdatniające wodę

–  urządzenia biologicznie oczyszczające ścieki

–  rurociągi osłonowe

 

Warto przytoczyć również kluczowe argumenty ekonomiczne, które w dzisiejszych czasach twardej konkurencji rynkowej z pewnością w znacznej mierze biorą udział w końcowym procesie decyzyjnym – a są to:

–  niska cena w porównaniu do cen rur z materiałów tradycyjnych

–  długi okres eksploatacji i niska awaryjność

–  szybka rozbudowa i przebudowa

–  małe straty przepływu przesyłanych mediów

–  niskie koszty transportu oraz montażu podczas budowy rurociągów

–  ceny rynkowe kształtowane poprzez ‘zdrową’ konkurencję

–  szeroka dostępność materiałów

 

Ważnym aspektem wyboru systemów tworzywowych jest mniejszy wpływ na środowisko naturalne w porównaniu do materiałów tradycyjnych. Badania wpływu na środowisko w zakresie emisji gazów cieplarnianych wykazały, że hipotetyczne zastąpienie tworzyw sztucznych (tam, gdzie to jest wykonalne) alternatywnymi materiałami tradycyjnymi spowodowałoby:

–  3,7 krotny wzrost masy produktów ( i oczywiście wzrost masy odpadów)

–  wzrost emisji gazów cieplarnianych o 61 %

–  wzrost zużycia energii o 57 %