TEPPFA: systemy zaopatrywania w wodę „niezbędne do ochrony zdrowia ludzkiego podczas epidemii COVID-19”

TEPPFA: systemy zaopatrywania w wodę „niezbędne do ochrony zdrowia ludzkiego podczas epidemii COVID-19”

Stowarzyszenie TEPPFA wezwało władze UE i państw członkowskich, aby uznały one szeroko pojęty sektor gospodarki zajmujący się zaopatrywaniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, wraz z jego transgranicznymi łańcuchami dostaw, za kluczowy i istotny dla ochrony zdrowia ludzkiego swoich obywateli podczas wybuchu epidemii COVID-19.

Jak informuje Stowarzyszenie, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prawidłowe funkcjonowanie systemów zaopatrywania w wodę jest „niezbędne do ochrony zdrowia ludzkiego podczas wszelkich wybuchów chorób zakaźnych, w tym wybuchu epidemii COVID-19”

Zdaniem Stowarzyszenia TEPPFA, jego członkowie powinni mieć możliwość produkowania i dostarczania potrzebnych produktów i usług. Działalność operacyjna i logistyczna producentów rur tworzywowych jest wysoce zautomatyzowana, co pozwala pracownikom wykonywać swoją pracę w wymaganych obecnie warunkach bezpieczeństwa.

Cała treść pisma TEPPFA (ang.)