Stowarzyszenie PRiK apeluje o uznanie branży rur z TS jako strategicznej w czasie epidemii

Stowarzyszenie PRiK apeluje o uznanie branży rur z TS jako strategicznej w czasie epidemii

Stowarzyszenie PRiK zaapelowało do Ministra Rozwoju i Ministra Infrastruktury o rozważenie możliwości uznania działalności firm z branży producentów rur i kształtek z tworzyw sztucznych, szczególnie w zakresie zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, za kluczowe i strategiczne w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa gospodarki i społeczeństwa.

Większość produkcji naszego sektora dotyczy wyrobów dla branży wodno-kanalizacyjnej, która szczególnie w czasach stanu epidemii powinna zachować ciągłość pracy, w tym produkcji wody do picia. Zabezpieczenie dostępności materiałów dla firm z branży wodno-kanalizacyjnej nie tylko do budowy nowych, ale przede wszystkim do usuwania potencjalnych awarii powinno stać się priorytetem.

Gdyby doszło do eskalacji obecnego zagrożenia i konieczności przekształcania już istniejących obiektów w obiekty strategiczne, np. szpitale, to jednym z kluczowych elementów budowy byłoby zabezpieczenie ich w doprowadzenie wody do picia, jej rozprowadzenie w obiekcie oraz odprowadzenie ścieków. Systemy tworzywowe jak żadne inne mogą być tutaj kluczowym rozwiązaniem nie tylko z uwagi na ich dostępność, ale przede wszystkim elastyczność produkcji i szybkość montażu.

Cała treść pisma Stowarzyszenia PRiK