Europejski Zielony Ład: Co zmieni unijna strategia na rzecz tworzyw sztucznych?

Europejski Zielony Ład: Co zmieni unijna strategia na rzecz tworzyw sztucznych?

W dniu 28 lutego br. w Warszawie odbędzie się debata ekspercka „Europejski Zielony Ład: Co zmieni unijna strategia na rzecz tworzyw sztucznych?”. Wśród zaproszonych gości znajdą się m. in.:

  •       Adam Jarubas, Poseł do Parlamentu Europejskiego | Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  •        Jan Staniłko, Ministerstwo Rozwoju | Dyrektor Departamentu Innowacji
  •        Anna Paluch, Sejm RP | Wiceprzewodnicząca Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
  •        Filip Piotrowski | Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
  •        Maria Andrzejewska, Dyrektorka Centrum UNDP/GRID-Warszawa
  •        Antonello Romano, PlasticsEurope | Senior EU Policy Adviser

Debata została objęta Honorowym Patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, zaś partnerem wydarzenie jest Fundacja Plastics Europe.

Debata odbędzie się w warszawskim Domu Europy przy ulicy Jasnej 14/16A